Navigace

Obsah

Zpět

Výzva k podání připomínek k návrhu OOP - stanovení režimu ochranných pásem vodního zdroje - přehrada Souš

Výzva k podání připomínkek k návrhu Opatření obecné povahy - stanovení režimu ochranných pásem vodního zdroje - přehrada Souš.

Výzva zde

Návrh opatření obecné povahy zde

Grafická příloha zde

Vyvěšeno: 7. 4. 2017

Datum sejmutí: 23. 4. 2017

Zpět