Navigace

Obsah

Formuláře a ceníky


Stáhněte si FORMULÁŘ
Popis souboru Typ Velikost

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce, rozpočet akce, vyúčtování akce (k vyplnění)

xls 50,00kB
Podmínky poskytnutí dotace z rozpočtu obce (k tisku) pdf 33,47kB

Žádost o povolení kácení zeleně rostoucí mimo les (k vyplnění)

doc 28,50kB

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (k vyplnění)

doc 29,00kB

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - VÝKOPOVÉ POVOLENÍ (k vyplnění)

doc 29,00kB
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - UZAVÍRKA, SPORTOVNÍ AKCE (k vyplnění) doc 30,00kB
Žádost o povolení připojení sjezdu na místní komunikaci (k vyplnění) doc 46,50kB
Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sití (k vyplnění) doc 28,00kB
Žádost o povolení vypouštění odpadních vod (k vyplnění) doc 76,00kB
Přihláška k místnímu poplatku ze psa (k vyplnění) doc 30,00kB
Přihláška k místnímu poplatku z pobytu (k vyplnění) xls 30,00kB
Žádost o zapsání (vyškrtnutí) do stálého seznamu voličů do zastupitelstva obce a Evropského parlamentu (k vyplnění) doc 29,00kB

 

Stáhněte si CENÍK
Popis souboru Typ Velikost

Ceník svozu odpadů pro rok 2022 (k tisku)

pdf 193kB
Ceník - nabídka podnikatelům zapojit se do třídění odpadů prostřednictví nádob obce (k tisku) pdf 33,47kB

Ceník věcných břemen (k tisku)

pdf 547,00kB

Cenový výměr stočného od 1.1.2022 (308.68 kB) (k tisku)

pdf 309kB
Ceník pronájmu fotbalového hřiště, kabin a volejbalového hřiště (k tisku) pdf 193,39kB