Navigace

Obsah

Mariánská pouť 20.8.2016

Typ: ostatní
V sobotu 20. srpna proběhla v rámci Mariánské poutě v kostele sv. Františka z Paoly mše svatáa poté se vydalo procesí ke kapličce Panny Marie na Mariánské Hoře.

Závěr měsíce srpna patří již několik let v naší obci Albrechtice v Jiz. horách k oslavě svátku Panny Marie Královny, který připadá na 22.8. Proto vždy nejbližší sobota k tomuto datu je příležitostí si tento svátek připomenout a vykonat pouť ke kapličce Panny Marie Královny na Mariánské hoře. Již od roku 1992 se každoročně tato pouť spojuje s procesím od kostela sv. Františka z Paoly ke kapličce. Ani letos tomu nebylo jinak. Vždyť slovo "pouť" se odvíjí od slova "putovat" ve fyzickém i duchovním smyslu a významu slova. Pouť je již od pradávna spojována s vyjitím z všednodennosti a vidinou cíle, za kterým chceme jít. Námaha tohoto putování je vyjádřením pokory před Božím stvořením, všeho kolem nás, a připomenutím toho, co považujeme každý den za samozřejmost. Uvědomujeme si tak velký dar života. Každý z nás má tedy možnost udělat či prožít určitou změnu, začít prvním krokem a posunout se o kousek dál na svých životních cestách.

 Na této pouti vždy přizveme a přivítáme hosta, který tuto slavnost vede. Těmito hosty byly biskupové, kněží a řeholníci. V letošním roce jsme rádi uvítali novokněze P. Víta Machka, jenž pochází ze sousední Smržovky a nyní působí jako kaplan v Liberci. Pouť byla zahájena mší svatou, kterou P. Machek sloužil spolu se zdejším administrátorem P. Pavlem Ajchlerem a P. Štefanem Pilarčíkem, který přijel až z daleké farnosti Hrob u Teplic, a následně pokračovala pěším procesím se zpěvem a modlitbami ke kapličce na Mariánskou horu.

Na závěr této pouti zaznělo poděkování místnímu obecnímu úřadu za finanční podporu při opravách zdejšího kostela a kapličky.

Těšíme se, že se na této pouti sejdeme i příští rok a budeme tak pokračovat v tradici našich předků.

 

Kajetán Demartini

 

Ke stažení

Pozvánka zde


Příloha

Vytvořeno: 31. 10. 2016
Poslední aktualizace: 31. 10. 2016 21:52
Autor: