Menu
Obec Albrechtice v Jizerských horách
Albrechtice v Jizerských horách

Nový územní plán obce - návrh

Nový územní plán obce - návrh

Oznámení o konání společného jednání o Návrhu Územního plánu - Albrechtice v Jizerských horách


Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí (dále jen „pořizovatel"), jako
příslušný úřad územního plánování, který pořizuje v souladu s ustanovením § 6 odst.1, písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e

v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona konání společného jednání o Návrhu Územního plánu - Albrechtice v Jizerských horách, které se uskuteční dne:

30. listopadu 2012 /pátek/ v 10.00 hodin

s dotčenými orgány, Krajským úřadem Libereckého kraje a sousedními obcemi
v malé zasedací místnosti č. 18 Městského úřadu Tanvald (2. patro).

Pořizovatel vyzývá dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne
společného jednání. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Sousední obce mohou ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání uplatnit své připomínky.
Návrh Územní plánu - Albrechtice v Jizerských horách (ÚP a odůvodnění včetně příloh
grafické části) je zveřejněn a vystaven k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne společného
jednání:
- na Městském úřadě v Tanvaldě, odboru stavební úřad a ŽP, přízemí č. dveří 11 - paní Naděžda
Žillová, doporučuje se využít pracovní dny,
- na Obecním úřadě v Albrechticích v Jizerských horách, přízemí, doporučuje se využít
pracovní dny,
- na internetových stránkách obce Albrechtice v Jizerských horách (http://www.albrechtice-jh.cz -
odkaz Nový Územní plán).
Svá stanoviska a případné připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu
pořizovatele, jímž je Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a ŽP, Palackého 359,

468 41 Tanvald.

S pozdravem
Ing. Jindřich Kozlovský
vedoucí odboru stavební úřad a ŽP

 

Ke stažení

1353536072_graficka-cast-03.pdf 929 kB| 1353536072_graficka-cast-03.pdf 1,60 MB| 1353536072_graficka-cast-03.pdf 1,05 MB | 1353536072_graficka-cast-03.pdf 937 kB | 1353536072_graficka-cast-03.pdf 1,06 MB | 1353536072_graficka-cast-03.pdf 5,29 MB | 1353536072_graficka-cast-03.pdf 5,80 MB | 1353536567_textova-cast-2.pdf 627 kB | 1353536567_textova-cast-2.pdf 1,47 MB

Datum vložení: 21. 11. 2012 23:11
Datum poslední aktualizace: 22. 7. 2016 23:20

Obec

Rozhledny, vyhlídky

rozhledny_logofacebook

Projekt

banner

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Albrechtice
v Jizerských horách

Mohlo by Vás zajímat

Rozhledna Kaplička výhled na kostel Kaplička