Navigace

Obsah

Oficiální web naší obce získal 2. místo v krajském kole soutěže "Zlatý erb 2019"

Typ: ostatní
logo soutěžeweb

25. března byly slavnostně vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže "Zlatý erb 2019" za Liberecký kraj. Dvacátého prvního ročníku soutěže Zlatý erb se aktivně zúčastnily obce a města z celé republiky. V Libereckém kraji se přihlásilo 17 projektů, v České republice pak celkově 435 obcí a měst. V našem regionu se do soutěže zapojil i turistický portál Libereckého kraje Cestou necestou, který postoupil do celostátního finále. Do něj se také dostaly Semily, Křižany a Jablonec nad Nisou.

 

K informacím na našem webu měla komise jedinou výhradu: rozpočet obce není zveřejnňován i v otevřeném formátu (word, xls nebo CSV). Tento požadavek vyplývá z ustanovení zákona 106/1999 Sb. a vyhlášky 442/2006 Sb. Nedostatek obratem napravíme.

Naopak se komisi líbila aplikace e-UtilityReport, která usnadní občanům cestu k získání vyjádření o existenci sítí od všech správců a provozovatelů inženýrských sítí na jednom místě. Tuto aplikaci ocení zejména ti, kteří v naší obci něco staví.

 

Výsledky soutěže Zlatý erb 2019 - krajské kolo - Liberecký kraj:

Ocenění v kategorii: SMART CITY A NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÁ SLUŽBA
3. místo: Bedřichov: zasílání SMS informací
2. místo: Hejnice: Hlášení nad mapou
1. místo: Jablonec nad Nisou: mobilní aplikace Jablonec v mobilu

Ocenění v kategorii: NEJLEPŠÍ WEBOVÁ STRÁNKA OBCE
3. místo: Svijany, www.obecsvijany.cz
2. místo: Albrechtice v Jizerských horách, www.albrechtice-jh.cz
1. místo: Křižany, www.obeckrizany.cz

Ocenění v kategorii: NEJLEPŠÍ WEBOVÁ STRÁNKA MĚSTA
3. místo: Smržovka, www.smrzovka.eu
2. místo: Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
1. místo: Semily, www.semily.cz

 

Základní kritéria pro hodnocení webů obcí a měst:

Existence struktury zveřejňovaných informací.

Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.

Seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Adresa k doručování poštovních zásilek.

Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.

Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.

Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu.

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace. Uvede se návod, jak požádat úřad
o poskytnutí informace, včetně popisu postupu.

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat.

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.

Plné texty právních předpisů, vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu (vyhlášky, nařízení, …).

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.

Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování uložených osobních údajů.

Dalšími kritérii pro hodnocení stránek byly například uživatelská vstřícnost - jednoduchost vyhledání požadované informace, responzivnost webu – přizpůsobení stránek při jejich prohlížení v mobilu, výjimečnost nabízené smart aplikace, ale i vzhled a uspořádání webu.

 

Zdroj: www.zlatyerb.cz

 


Vytvořeno: 26. 3. 2019
Poslední aktualizace: 26. 3. 2019 12:01
Autor: