Navigace

Obsah

Informace pro zájemce do řad aktivních záloh AČR

Typ: ostatní
logoaktivní zálohy AČR

Veškeré dotazy, prosíme, směřujte přímo na Krajské vojenské velitelství Liberec, adresa: Na Zápraží 4, 461 24 Liberec, stálá služba: 973 262 211, email: kvv.liberec@army.cz

 

Podrobnosti na webových stránkách kvv.liberec.army.cz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejčastější dotazy veřejnosti

 

Kategorie:

 1. Vstup do AČR, AZ a na DVC
 2. Humanitární pomoc, vojenský materiál
 3. Vstup do ukrajinských ozbrojených sil

 

 

 1. Vstup do AČR, AZ a na DVC

 

 • Co mám udělat, abych vstoupil do aktivní zálohy?

Podmínky vstupu do aktivní zálohy upravuje zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). Dobrovolně převzít výkon branné povinnosti v době mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může občan starší 18 let, pokud písemné požádá o zařazení do aktivní zálohy příslušné krajské vojenské velitelství.

 

Přihlásit se do AZ můžete několika způsoby:

 • On-line vyplněním registračního formuláře ZDE.
 • Osobně při návštěvě jednoho ze 13 rekrutačních středisek AČR. Kontakty naleznete ZDE.

 

Podmínky zařazení do aktivní zálohy:

 • zdravotní způsobilost,
 • potřeba ozbrojených sil,
 • minimálně středoškolské vzdělání zakončené výučním listem,
 • trestní bezúhonnost,
 • čestné prohlášení, že nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob,
 • splnění základní přípravy u Velitelství výcviku – vojenské akademii Vyškov.

Do aktivní zálohy zařazuje vojáka ředitel krajského vojenského velitelství svým rozhodnutím na dobu nejdéle 3 let.

Více informací najdete zde:

https://kariera.army.cz/vojak-v-zaloze

 

 

 • Jak se můžu co nejrychleji vycvičit? Chci absolvovat co nejrychleji vojenský výcvik?

Pro absolvování vojenského výcviku je nezbytné dobrovolné převzetí branné povinnosti. V takovém případě je možné zúčastnit se vojenského výcviku v rámci dobrovolného vojenského cvičení nebo cvičení vojáků zařazených do aktivní zálohy.

Více informací najdete zde:

https://kariera.army.cz/vojak-v-zaloze

 

 

 

 

 • Jsem lékař a mám letité zkušenosti v chirurgii. Chci být zařazen do  aktivních záloh. Neumím zabíjet lidi, ale jako lékař-chirurg v polní nemocnici bych byl jistě platný. Prošel jsem vojenskou službou. Je mi ale 65 let.

Současná právní úprava občanům starším 60 let neumožňuje dobrovolně převzít brannou povinnost. S ohledem na Váš věk byste svou profesi mohl vykonávat mimo služební poměr pouze jako civilní odborník-dobrovolník.

 

 • Ukrajina vydala povolávací rozkaz pro své obyvatele (muže) žijící v zahraničí, aby se vrátili do země a bojovali za Ukrajinu. V případě, že by tak neučili, hrozí jim určitý postih. A já bych se chtěl prosím zeptat na teoretickou otázku: když to otočíme a v podobné situaci bylo Česko, které by zároveň vydalo povolávací rozkaz svým obyvatelům žijícím v zahraničí, aby se vrátili a bojovali za Česko, kdo by kontroloval, že se Josef Novák skutečně vrátil z Německa a přihlásil se do armády + co by hrozili Janu Dvořákovi, který by návrat ze Slovenska odmítl? (jména fiktivní, jen pro lepší orientaci v otázce)

Za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu povolá občana k odvodnímu řízení krajské vojenské velitelství, a to na základě nařízení vlády. Kontrolu splnění povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení provádí ministerstvo obrany.

Nedodržením povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení se podle branného zákona občan dopustí přestupku, za který hrozí pokuta až 50 000 Kč.

 

 • Evidujete zájem o vstup do aktivní zálohy?

Ano, zaznamenali jsme zvýšený zájem nejen o vstup do aktivní zálohy, ale také o účast na dobrovolném vojenském cvičení a o vstup do armády. O vstup do AZ a na dobrovolná vojenská cvičení se zvýšil zájem desetinásobně. O vstup do profesionální armády dvojnásobně.

 

 • Mám modrou knížku. Je i tak pro mě možný nějaký výcvik?

Dřívější vydání modré knížky nebrání dobrovolné převzetí branné povinnosti.

Vaše zdravotní způsobilost bude v případě zájmu o účast na dobrovolném vojenském cvičení, zařazení do aktivní zálohy nebo povolání do služebního poměru vojáka z povolání znovu posouzena.

 

 • Jsem v důchodu. Do kdy se na mě vztahuje branná povinnost?

Branná povinnost se vztahuje na občany ČR do věku 60 let.

 

 • Jsem v důchodu. Musím vrátit vojenskou knížku?

Vojenskou knížku si můžete ponechat, nemusíte ji vracet.

 

 • Můj syn je nemocný, bude muset být odveden v případě válečného stavu?

Na základě branného zákona se vždy při odvodu posuzuje zdravotní stav odváděného, kdy podle § 21 odst. 6 branného zákona se k odvodnímu řízení nepovolávají občané bez končetiny, nevidomí, neslyšící, němí, postižení vadou nebo nemocí, která je činí trvale neschopnými samostatně se pohybovat, nebo postižení těžkou formou nevyléčitelné nemoci. Odvodní komise rozhodne o neschopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu na základě dotazníku bez jeho účasti.

 

 • Je možné, aby každý nastoupil vojenský výcvik, nebo jsou tam určitá omezení (např. zdravotní stav, apod.)?

Podmínky účasti na dobrovolném vojenském cvičení, pro zařazení do aktivní zálohy nebo povolání do služebního poměru vojáka z povolání jsou stanoveny branným zákonem a zákonem o vojácích z povolání. Mezi jinými se posuzuje především plnoletost, zdravotní způsobilost, minimálně středoškolské vzdělání zakončené výučním listem a trestní bezúhonnost.

Více informací najdete zde:

 •  

 

 • Chtěl jsem se informovat, zda AČR nezvažuje zmírnění podmínek pro vstup do aktivní zálohy, konkrétně se jedná o tetování a piecing na viditelném místě.

Vnitřní předpisy AČR upravují mj. také pravidla vnějšího vzhledu vojáka. Tetování a piecing nesmí být vidět při nošení uniformy, nesmí působit urážejícím nebo hanobícím dojmem a v současné době není změna výše uvedeného připravována. V případě, že již máte tetování na viditelném místě, které se nevylučuje s uvedenou podmínkou, musíte si tetování zakrývat (například rukávem, přelepy nebo návleky).

 

 

 1. Humanitární pomoc, vojenský materiál, pomoc AČR

 

 • Vyšlete naši armádu na Ukrajinu? Proč už tam nejste?

O vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR rozhoduje ve stanovených případech parlament, resp. vláda. Vzhledem k tomu, že k přijetí rozhodnutí o vyslání ozbrojených sil ČR na Ukrajinu dosud nedošlo, nebylo možné ozbrojené síly ČR na Ukrajinu vyslat.

Pro úplnost uvádíme, že v pátek 25. února 2022 vláda schválila zapojení ozbrojených sil ČR v rámci Sil rychlé reakce na území členských států NATO a možnost pobytu ozbrojených sil států NATO na území ČR, a to až na dobu 60 dnů ode dne vyslání.

Stalo se tak v návaznosti na aktivaci předběžných obranných plánů NATO, ke které došlo na jejím jednání ve čtvrtek 24. února 2022. Aktivace obranných plánů umožňuje Alianci požadovat vyslání jednotek AČR, které jsou vyčleněny do Sil rychlé reakce NATO. To by se týkalo chemické jednotky o síle 180 vojáků a mechanizované a průzkumné roty o síle 400 příslušníků AČR. 

 

 • Chci vám poslat peníze na nová BVP?

Děkujeme a vážíme si Vaší podpory, v současné době však tímto způsobem pořízení jakéhokoliv vojenského materiálu pro potřeby rezortu Ministerstva obrany není možné.

Máte-li přesto zájem vyjádřit svou podporu příslušníkům ozbrojených sil ČR, doporučujeme Vám přispět na Vojenský fond solidarity. Podpořit také můžete některou z veřejných sbírek na pomoc Ukrajině.

Více informací o Vojenském fondu solidarity naleznete zde:

https://acr.army.cz/informacni-servis/fond/vojensky-fond-solidarity-223380/

 

 • Chci poslat materiál na Ukrajinu. Můžete ho přidat k tomu vašemu?

AČR / Ministerstvo obrany zabezpečuje přepravu pouze vojenského materiálu schváleného vládou. Nelze k němu přidat další, pokud není k tomu vydané povolení.

Přepravu materiálu humanitárního charakteru zajišťuje Národní asistenční centrum pro Ukrajinu (NACPU), které vzniklo v rámci IZS hasičským záchranným sborem. Do pomoci Ukrajině se mohou zapojit i jednotlivci prostřednictvím finančních sbírek (např. Člověk v tísni, Charita České republiky, Český Červený kříž).

 

 • Chci poslat humanitární pomoc a ochranné prostředky, vesty a helmy a další ochranné prostředky, například pepřový sprej, termovizuální prostředky, dalekohledy a podobné, na Ukrajinu. Můžete je pomoc přepravit spolu s vaším nákladem vojenského materiálu?

AČR / Ministerstvo obrany v současné době zabezpečuje přepravu vojenského materiálu schváleného vládou. Přepravu materiálu humanitárního charakteru bude zajišťovat Národní asistenční centrum pro pomoc Ukrajině (NACPU). Do pomoci Ukrajině se mohou zapojit i jednotlivci prostřednictvím finančních sbírek (např. Člověk v tísni, Charita České republiky, Český Červený kříž).

Materiál typu ochranných prostředků, vesty, přilby, pepřové spreje, drony, dalekohledy apod., které jsou komerčně dostupné, a k jejich nákupu nepotřebujete licenci, je možné převést na Ukrajinu v rámci humanitárních sbírek.

Armáda přepravuje objednaný vojenský materiál ukrajinskou vládou a na místo předem určené k předání takového materiálu.

 

 

 • Chci pomoci a nakoupit různý vojenský materiál, od vest po zbraně. Ale bylo mi řečeno, že ten může pořizovat jen armáda. Můžete jejich nákup tedy zprostředkovat?

Nákup ani prodej jakéhokoliv vojenského ani jiného materiálu nemůže ministerstvo obrany zprostředkovat, právní předpisy to neumožňují. Nákup vojenského materiálu je povolen pouze s licencí.

V případě pořízení komerčně dostupného materiálu (není třeba licence k nákupu), který může sloužit jako ochranné prostředky, lze pořídit a v rámci humanitární sbírky přepravit na Ukrajinu. Pro přepravu a centrální řízení těchto sbírek vzniklo při MV Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině (NACPU).

 

 • Vybrali jsme peníze a chceme, abyste za ně nakoupili vojenský materiál a poslali na Ukrajinu? Řekli nám, že jej nemůžeme nakoupit?

Děkujeme za Vaši iniciativu a podporu Ukrajiny. Peníze však nemůžeme převzít. Podle zákona by byly převedeny do státního rozpočtu. Svou sbírkou prosím, přispějte na účet ukrajinské ambasády: 304452700/0300. Více informací najdete na stránkách nebo twitterovém účtu ukrajinské ambasády @UKRinCZE.

 

 • Dobrý den, jsem voják z povolání a chtěl bych vás poprosit o vyhlášení vojenské sbírky materiální pomocí pro okupovanou Ukrajinu. Každý voják má ponožky a termoprádlo, které mu nevyhovují a nenosí je. Po letech služby se tyto nevyhovující součástky nakupí každému vojákovi, dále pak třeba obuv, kterou si vyfasoval moc velkou nebo malou, to samé trika, atd. Pochopitelně by se jednalo jen o věci, které jsou pod výstrojí, aby se nestalo, že tam budou chodit v českých uniformách. Žádám vás, abyste apelovali na velitele útvarů, ať vyberou od vojáků vše, co jsou ochotni postrádat a urychleně to poslali kam je zapotřebí. 

Dále by jim určitě pomohly BDP, které můžeme postrádat, lihové vařiče a další drobnosti. 

Děkujeme za Váš zájem pomoci sbírkou materiální pomoci Ukrajině. Veškeré humanitární sbírky je třeba řídit a k tomu vzniklo Národní asistenční centrum pro pomoci Ukrajině. Tato iniciativa je pod ministerstvem vnitra. Velitelé útvarů dostali informace k řízení případných útvarových sbírek právě cestou NACPU. Co se týče maskáčů, lze je sbírat, musí z nich však být odstraněny insignie.

 

 • Chci uspořádat akci, která by podpořila darování krve. Jsem voják z povolání/příslušník AZ. Co mám udělat?

Vítáme Vaši iniciativu. Prosíme, abyste informoval svého nadřízeného a koordinoval s nejbližší nemocnicí a dále při evidenci dobrovolníků berte v potaz, že aktuálně není krev poptávána, je třeba koordinovat s odpovědnou autoritou (nemocnice) poptávku (typy krve) a dále nesbíral data, která jsou zákonem zakázaná (GDPR).

 

NACPU: Souhrnné informace pro veřejnost o možnostech poskytování pomoci Ukrajině a uprchlíkům

1. Chci nabídnout ubytování, materiální pomoc nebo odborné kapacity (občané, obce i firmy)

Všechny druhy nabídek shromažďuje Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině = NACPU

Kontaktní web: https://www.nasiukrajinci.cz/

Kontaktní e-mail: nacpu@grh.izscr.cz    

 

 2. Chci přispět finančně (jednotlivci, instituce)

Veřejné sbírky vyhlásila řada neziskových organizací, obcí i dalších institucí. Z hlediska MZV doporučujeme zejména ty, které zajišťují humanitární pomoc v zahraničí, kde samy dlouhodobě působí:

ADRA: https://adra.cz/aktualita/jsme-pripraveni-pomahat-organizace-adra-vypisuje-sbirku-na-pomoc-lidem-na-ukrajine/

CARE ČR: https://care.cz/pomocukrajine/

Člověk v tísni: https://www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-pomuze-ukrajine-8549gp

Diakonie ČCE: www.diakoniespolu.cz

Charita ČR: https://svet.charita.cz/podporte-nas-hprs/charita-pro-ukrajinu/

Lékaři bez hranic: https://www.lekari-bez-hranic.cz/ukrajina

Uvedené neziskové organizace organizují kromě peněžních sbírek také přímou materiální pomoc, některé též vysílání dobrovolníků s odborným zaměřením. Nabídky jednotlivců i dalších subjektů je možno zasílat těmto organizacím dle pokynů uvedených na jejich webových stránkách.

 

 3. Chci uspořádat veřejnou sbírku (veřejné a neziskové instituce, firmy)

Při organizování veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude použit v zahraničí (ať již přímo na Ukrajině nebo v některé ze sousedních zemí včetně Slovenska) je nutné požádat MZV ČR o její schválení. Žádost (psanou volnou formou) k rukám ředitele ORS MZV (Mgr. Petr Gandalovič) je možné podat datovou schránkou/poštou/nebo osobně na MZV ČR.

V žádosti uveďte:

- zaměření žádající organizace;

- v jakých cílových zemích a na jaký účel budou finanční prostředky vynaloženy;

- jakým způsobem bude sbírka realizována (bezhotovostně, pokladničkami);

- na jakou dobu budete sbírku zřizovat (doba určitá, neurčitá);

- kdo bude v cílové zemi/cílových zemích zajišťovat řádné využití prostředků.

K dopisu můžete doložit i kopii žádosti o zřízení sbírky, kterou podáváte na místně příslušný Magistrát statutárního města/Krajský úřad.

Vyřízení žádosti o stanovisko MZV trvá v urgentních případech 1-2 pracovní dny.

 Vstup do ukrajinských ozbrojených sil

 

 • Chci pomoc na Ukrajině. Mohu vstoupit do cizí armády?

Ve smyslu branného zákona smí občan ČR vstoupit do ozbrojených sil jiných států pouze se souhlasem prezidenta republiky na základě žádosti předkládané prostřednictvím Ministerstva obrany.

Souhlas prezidenta republiky nepotřebuje občan:

 • který má také státní občanství státu, do jehož ozbrojených sil chce vstoupit nebo
 • který chce vstoupit do ozbrojených sil státu, který je členem mezinárodní organizace zajišťující společnou obranu proti napadení, jíž je ČR členem (NATO).

S ohledem na výše uvedené proto není možné bez souhlasu prezidenta republiky bojovat v ozbrojených silách Ukrajiny, která výše uvedené podmínky nesplňuje.

Žádost s uvedením obecných náležitostí (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné číslo) podává žadatel Ministerstvu obrany, které je se svým vyjádřením a po projednání s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí předloží ke konečnému rozhodnutí prezidentovi republiky jako vrchnímu veliteli ozbrojených sil.

Souhlas prezidenta republiky však pozbývá platnosti dnem účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu vyhlášeného v České republice. Zároveň je zapotřebí zdůraznit, že na udělení souhlasu o vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny není právní nárok. Případný souhlas prezidenta republiky je však omezen jen na dobu míru, tedy na dobu mimo stav ohrožení státu či válečný stav vyhlášený na území České republiky. Dále je nutné zdůraznit, že se jedná o pouze o individuální žádost, nikoliv o obecnou záležitost.

 

 • Ukrajinský prezident vyzval cizince, aby přijeli na Ukrajinu vytvořit legionářskou jednotku, která se zapojí do bojů proti ruské agresi. Můžu se přihlásit a beztrestně s ní pobojovat? Mohu odjet na Ukrajinu bránit svou rodinu? Nebudu mít pak problémy se zákonem?

Ve smyslu branného zákona smí občan ČR vstoupit do ozbrojených sil jiných států pouze se souhlasem prezidenta republiky na základě žádosti předkládané prostřednictvím ministerstva obrany, detailní náležitostí viz výše.

Souhlas prezidenta republiky nepotřebuje občan:

 • který má také státní občanství státu, do jehož ozbrojených sil chce vstoupit nebo
 • který chce vstoupit do ozbrojených sil státu, který je členem mezinárodní organizace zajišťující společnou obranu proti napadení, jíž je ČR členem (NATO).

S ohledem na výše uvedené proto není možné bez souhlasu prezidenta republiky bojovat v ozbrojených silách Ukrajiny, která není členem NATO.

 

 • Chci vstoupit do ukrajinské armády. Co mám dělat?

Musíte si cestou ministerstva obrany podat žádost o povolení. Vaše žádost podejte vlnou formou na adresu: . Vaše žádost bude posouzena na MV a MZV a následně s vyjádřením obou ministerstev předána VKP (Vojenská kancelář prezidenta republiky). Prezident následně rozhodne o udělení souhlasu.

 

 

 • Chci vstoupit do ukrajinské armády a jsem voják z povolání / voják aktivní zálohy. Co mám dělat?

 

Jako občan ČR si může voják z povolání i aktivní zálohy podat žádost (postup ad výše). Souhlas mu bude ale udělen pouze jako občanovi a tedy bude muset ukončit služební poměr v AČR. Nelze přerušit, vzít si neplacené volno nebo čerpat řádnou dovolenou k výkonu služby v jiných OS.

 

 •  Jaký hrozí právní postih, když občan ČR vyjede na UKR a bude tam bojovat bez povolení prezidenta?

Jde o trestný čin dle § 321 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

 

 • Kdyby byl požadavek na výcvik UKR vojáků v ČR, je občan Ukrajiny po mobilizaci a vstupu do OS vojákem nebo povolaným civilistou?

Není dosud relevantní odpověď ani po dotazu na Ukrajinskou ambasádu.

 

 • Můžeme cvičit vojáky nebo povolané civilisty?

Zákon č. 585/2004 Sb. (branný zákon) Stanovuje, že výcvik v rámci OS ČR může být proveden pouze u občana ČR, který dobrovolně převezme výkon branné povinnosti na základě svojí žádosti.

Podle zákona č. 219/1999 Sb., o OS ČR,  § 29 odst. 6: „(6) Armáda může poskytovat vojenský výcvik i jiným osobám než vojákům nebo občanským zaměstnancům, jestliže se jedná o osoby plnící úkoly ve spolupráci s armádou nebo ve prospěch armády. Na základě rozhodnutí ministra může armáda poskytovat vojenský výcvik i dalším osobám, není-li tím ohroženo plnění úkolů armády.“

 

 • Jsem Ukrajinec žijící v České republice a chci vstoupit do české armády. Co mám dělat?

Jednou z podmínek vstupu do AČR je české občanství, pokud jej nemáte, nesplňujete základní podmínku. V případě, že chcete pomoci své zemi, můžete pomoci jako dobrovolník některé z humanitárních organizací.

 

 

 


Vytvořeno: 7. 3. 2022
Poslední aktualizace: 7. 3. 2022 18:24
Autor: Správce Webu