Navigace

Obsah

Věcný dar - kompostéry pro majitele nemovitostí v naší obci

Typ: ostatní
Kompostéry - věcný darVěcný dar od Mikroregionu Tanvaldsko

Bezúplatný převod nádob na bioodpad

 

 

Vážení spoluobčané,

 

     v uplynulých letech Vám byly formou smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Svazkem obcí Mikroregionu Tanvaldsko jako půjčitelem a Vámi jako vypůjčiteli poskytnuty do užívání nádoby na bioodpad za účelem kompostování vlastních biologicky rozložitelných odpadů z domácnosti a ze zahrady. Tyto nádoby na bioodpad Vám byly fyzicky předány při uzavření smlouvy o výpůjčce.

 

Od 1.1.2022 dochází k bezúplatnému převodu kompostérů na jejich dosavadní uživatele (vypůjčitele).     

 

     Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o výpůjčce nádoby na bioodpad uzavřené mezi Svazkem obcí Mikroregionu Tanvaldsko jako půjčitelem a Vámi jako vypůjčitelem zaniknou v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, okamžikem nabytí vlastnického práva k předmětu převodu z Vaší strany. 

 

 

 


Vytvořeno: 27. 5. 2022
Poslední aktualizace: 27. 5. 2022 12:32
Autor: