Navigace

Obsah

Výzva k dodržování základních pravidel při nakládání s odpady, užívání roušek nebo respirátorů

Typ: ostatní
logožádost o součinnost

Vážení spoluobčané,

 

obce dostaly za úkol zajistit bezpečné nakládání s komunálním odpadem, včetně odpadů od osob v karanténě nebo osob s potvrzeným onemocněním koronavirem COVID-19. Bez vás, občanů, a vašeho zodpovědného přístupu k této problematice nejsme schopni toto nařízení naplnit.

 

Prosíme, věnujte pozornost následujícím pokynům.

 

Děkujeme.

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • Žádáme Vás o důkladném zavázání veškerých pytlů (pytlů na směsný odpad i tříděný), které následně vkládáte do klecí rozmístěných po obci. Stává se, že pytel je špatně zavázán, někdy i vůbec. Prosíme dbejte na toto opatření, aby nedošlo k nákaze ať už našeho zaměstnance, tak zaměstnanců svozové firmy.

 

  • Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu.

 

  • Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán.

 

  • Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, by měl být uložen do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel (nejpozději však do 24 hodin) by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.

 

  • V případě, že osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 je v domácí léčbě, nakládání s odpadem je stejné jako v předchozím odstavci (balení, dezinfekce).

 

  • V případě, že jste v karanténě nebo bylo u Vás onemocnění COVID-19 prokázáno odpad NETŘIĎTĚ A VEŠKERÝ ODPAD DÁVEJTE DO SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Vytvořeno: 24. 3. 2020
Poslední aktualizace: 30. 3. 2020 10:05
Autor: