Navigace

Obsah

Tipy na výlet

#

Kaplička Panny Marie Růžencové

Již od 16. století byla zbudována kaple pro sošku Panny Marie nalezenou bývalým domorodcem panem Bittnerem. Od té doby byla vroucně uctívána zdejšími obyvateli z celého okolí. V nedávných desetiletích však nastalo období, kdy se na úctu k Panně Marii na tomto místě zapomnělo. V roce 1990 však byla obnovena tradice pouti ke kapličce na Mariánské Hoře. V květnu 1994 byla kaplička poničena a milostná soška Panny Marie odcizena. Místními farníky byla zrekonstruována nová socha Panny Marie a při následující Mariánské pouti v roce 1995 byla kaplička znovu vysvěcena.

#

Kostel sv. Františka z Pauly byl 3.5.1958 prohlášen kulturní památkou

Kostel tvoří nádhernou dominantu obce, z počátku byl zasvěcený sv. Vavřinci a poté, co patronát převzal hrabě Desfours, Františku de Paula. Na hlavním oltáři je obraz sv. Františka de Paula, po jeho stranách jsou dřevořezby sv. Václava a sv. Víta z konce 18. století. V postranních oltářích je obraz sv. Vavřince a socha Panny Marie. Rokoková kazatelna je z 18. století. Kazatelna i křtitelnice jsou dokladem značného rozmachu řezbářského řemesla té doby. Jediný zachovalý zvon pochází z 17. století a byl sem přenesen v r. 1784 z Mladé Boleslavi. Krásný lustr připomíná, že jsme v oblasti s bohatou sklářskou tradicí.

#

Mariánskohorské boudy

Dodnes oblíbený cíl turistů. Jedná se o pasteveckou enklávu krkonošského typu na Mariánskohorském hřebeni. Založena byla v roce 1705 a až do minulého století byla nazývána Fritzovy boudy.

#

Mauzoleum

Návštěvníky místního hřbitova zaujme mohutné mauzoleum s kopulí, které bylo postaveno synem neobyčejně podnikavého Johanna Schowanka, zakladatele firmy na výrobu dřevěných perel a hraček. Později byla firma přejmenována na závod TOFA, nyní firma Detoa. Předtím než v roce 1934 J. Schowanek zemřel, přál si být pohřben na albrechtickém hřbitově.

#

Protržená přehrada je od roku 1996 kulturní památkou

Přehrada na řece Bílé Desné, v nadmořské výšce 806 m.n., byla postavena v letech 1912 až 1915. Dne 18.9.1916 došlo k protržení přehrady, jež mělo katastrofické následky. Povodňová vlna způsobila nejen obrovské materiální škody, ale vyžádala si i 65 lidských životů. Jedná se o unikátní zbytky protržené přehrady, jejíž nevhodná technologie stavby po katastrofě sloužila pro bezpečnější výpočty dalších přehradních konstrukcí, budovaných po roce 1916. Dne 24.5.1996 byla prohlášena za kulturní památku. Dodnes se z hráze dochovala šoupátková věž, zbytky hráze a podzemní štola, kterou se odváděla voda do sousední nádrže Souš. Štola dodnes spojuje Protrženou přehradu s přehradou Souš, je dlouhá 1100 metrů a je největším zimovištěm netopýrů ve střední Evropě. V roce 2015 prošla velkou rekonstrukcí, v poškozených místech byly použity důlní výztuhy a speciální betonový nástřik. Po ukončení prací byla štola opět uzavřena - veřejnosti není přístupná.

#

Přírodní areál - dětské hřiště

Za budovou základní školy byl vybudován přírodní areál - dětské hřiště. Návštěvníci obce i místní zde mohou trávit volný čas se svými detmi stranou od rušnějšíhoho centra obce.