Navigace

Obsah

Formuláře a ceníky


Stáhněte si FORMULÁŘ
Popis souboru Typ Velikost

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce, rozpočet akce, vyúčtování akce (k vyplnění)

xls 50,00kB
Podmínky poskytnutí dotace z rozpočtu obce (k tisku) pdf 33,47kB

Žádost o povolení kácení zeleně rostoucí mimo les (k vyplnění)

doc 28,50kB

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (k vyplnění)

doc 29,00kB

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - VÝKOPOVÉ POVOLENÍ (k vyplnění)

doc 29,00kB
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - UZAVÍRKA, SPORTOVNÍ AKCE (k vyplnění) doc 30,00kB
Žádost o povolení připojení sjezdu na místní komunikaci (k vyplnění) doc 46,50kB
Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sití (k vyplnění) doc 28,00kB
Žádost o povolení vypouštění odpadních vod (k vyplnění) doc 76,00kB
Přihláška k místnímu poplatku ze psa (k vyplnění) doc 30,00kB
Přihláška k místnímu poplatku z pobytu (k vyplnění) xls 30,00kB
Žádost o zapsání (vyškrtnutí) do stálého seznamu voličů do zastupitelstva obce a Evropského parlamentu (k vyplnění) doc 29,00kB

 

Stáhněte si CENÍK
Popis souboru Typ Velikost

Ceník svozu odpadů pro rok 2020 (k tisku)

pdf 497,64kB
Ceník - nabídka podnikatelům zapojit se do třídění odpadů prostřednictví nádob obce (k tisku) pdf 33,47kB

Ceník věcných břemen (k tisku)

pdf 547,00kB

Cenový výměr stočného od 1.1.2019 (k tisku)

pdf 311,00kB