Navigace

Obsah

Územní plán

Změna č. 2 Územního plánu Albrechtice v Jizerských horách (2018)
Popis souboru Typ Velikost
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Albrechtice v Jizerských horách pdf 295 kB

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Albrechtice v Jizerských horách za období 4/2014-4/2018

pdf 216 kB
Plochy zrealizovaných změn v území za období 2014 - 2018 pdf 691 kB
 
Územní plán Albrechtice v Jizerských horách se zohledněním 1. změny - platný od 9.9.2016
Popis souboru Typ Velikost
Příloha č. 1 - Textová část pdf 1 142 kB
Příloha č. 2 - Grafická části - Koordinační výkres pdf 5 887 kB
Příloha č. 3 - Grafická část - Výkres základního členění území pdf 1 011 kB
Příloha č. 4 - Grafická část - Hlavní výkres pdf 1 590 kB

Příloha č. - Grafická část - Výkres veřejně prospěšných staveb

pdf

  888 kB

Změna č. 1 Územního plánu Albrechtice v Jizerských horách (2016)
Popis souboru Typ Velikost
Příloha č. 1 - Textová část - právní stav po vydání 1. změny pdf 528,10Kb
Příloha č. 2 - Grafická část - Koordinační výkres pdf 531,41Kb
Příloha č. 3 - Grafická část - Výkres základního členění území pdf 4 746,03Kb
Příloha č. 4 - Grafická část - Hlavní výkres pdf 73,14Kb

Příloha č. 5 - Grafická část - Výkres veřejně prospěšných staveb

pdf

4 494,63Kb

Územní plán Albrechtice v Jizerských horách - platný od 10.4.2014 do 9.9.2016 
Popis souboru Typ Velikost
Příloha č. 1 - Textová část územního plánu pdf 430.54 Kb
Příloha č. 2 - Textová část odůvodnění územního plánu pdf 1188.22 Kb
Příloha č. 3-1 - Grafická příloha - Výkres základního členění území pdf 1055.76 Kb
Příloha č. 3-2 - Grafická příloha - Hlavní výkres pdf 1618.10 Kb
Příloha č. 3-3 - Grafická příloha - Výkres veřejně prospěšných staveb pdf 940.78 Kb
Příloha č. 4-1 - Grafická příloha - Koordinační výkres pdf 5713.81 Kb
Příloha č. 4-2 - Grafická příloha - Výkres širších vztahů pdf 8139.87 Kb
Příloha č. 4-3 - Grafická příloha - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf 1075.03 Kb
Příloha č. 4-4 - Grafická příloha - Schéma územních vazeb pdf 920.33 Kb
Příloha č. 5 - Stanovisko KÚ LK pdf 266.02 Kb
Příloha č. 6 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání ÚP Albrechtice v J.h. pdf 68.91 Kb

 

Územní studie
Popis souboru Typ Velikost
P7 - Územní studie lokality P7  pdf 1752 Kb
Územní studie rozvojové lokality Z38 a Z40, Albrechtice v Jizerských horách pdf 65157.61 Kb
Z32 - Průvodní zpráva pdf 258.34 Kb
Z32 - Situace širších vztahů pdf 12743.05 Kb
Z32 - Situace majetkoprávních vztahů pdf 381.13 Kb
Z32 - Situace prostorového uspořádání pdf 433.98 Kb
Z32 - Vzorový řez komunikací B-B pdf 240.04 Kb
Z32 - Vzorový řez komunikací A-A pdf 243.93 Kb
Z32 - Příklady vhodného osazení staveb do terénu pdf 14436.23 Kb
Z32 - Zákres situace do ortofotomapy pdf 640.44 Kb
Z32 - Perspektivní pohledy pdf 39124.62 Kb
Z32 - Situace technické infrastruktury pdf 555.24 Kb
K1, K2 - Textová část pdf 329.34 Kb
K1, K2 - Situace majetkoprávních vztahů pdf 423.19 Kb
K1, K2 - Situace širších vztahů pdf 2340.32 Kb
K1, K2 - Fotodokumentace pdf 84876.24 Kb
K1, K2 - Situace urbanistický návrh pdf 1608.11 Kb
K1, K2 - Zákres situace do ortofotomapy pdf 2742.05 Kb
K1, K2 - Podélné profily lyžařských vleků pdf 532.60 Kb
K1, K2 - Dokumentace místní komunikace pdf 1205.35 Kb
K1, K2 - Parkovací plochy posouzení pdf 1550.24 Kb