Menu
Obec Albrechtice v Jizerských horách
Albrechtice v Jizerských horách

Heraldické symboly

Albrechtice v Jizerských horách mají své nové obecní symboly

Albrechtice v Jizerských horách se mohou konečně pyšnit svými obecními symboly ( znak a vlajka obce).

Dosud užívaný a jediný symbol obce byl znak, který se nám, laické veřejnosti sice líbil, ale jeho podoba byla bohužel dle odborníků v rozporu s heraldickými pravidly a nebyl schválený příslušnými orgány.
 

Neoficiální znak obce Albrechtice v J.h.

Neoficiální znak obce Albrechtice v J.h.

Zastupitelé obce z tohoto důvodu oslovili v průběhu roku 2004 heraldika pana Stanislava Kasíka z Roudnice nad Labem, který vypracoval několik grafických návrhů nové podoby znaku a vlajky obce, včetně ikonografie. Následovalo několik diskusí a osobních schůzek, na základě kterých zastupitelé dne 29.9.2004 jednomyslně odsouhlasili vybrané obecní symboly. 18.11.2004 starosta obce zaslal na Parlament Poslanecké sněmovny České republiky (P PS ČR) zpracované a obcí schválené obecní symboly k posouzení a zároveň požádal o jejich udělení. 23.2.2005 byla žádost Podvýborem pro heraldiku a vexilologii doporučena, aby symboly byly obci uděleny.

Symboly - znak

V modrém štítě se zvýšeným stříbrným hrotem na zúžené modré patě červené mlýnské vodní korečkové kolo na hřídeli s položeným černým lopatkovým čepem provázené dvěma zelenými vrchy, každý s vyrůstajícím smrkem přirozené barvy.


Symboly vlajka
Modrý list s bílým pětiúhelníkovým polem, jehož vrcholy jsou v polovině a sedmé osmině žerďového a vlajícího okraje a uprostřed horního okraje listu. Na dolním okraji bílého pole dva zelené vrchy, z každého vyrůstá zelený smrk s hnědým kmenem, mezi nimi červené mlýnské vodní korečkové kolo na hřídeli s černým položeným lopatkovým čepem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
 

Předání symbolu náhledSlavnostního předání dne 9.6.2005 se zúčastnili zástupci obce pan Miroslav Balatka a pan Jaroslav Svárovský, kteří z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Lubomíra Zaorálka převzali dekret o udělení znaku a vlajky obce.

Jsme přesvědčení, že za uplynulé období již občané obce Albrechtice v Jizerských horách přijali obecní symboly za své - jakožto znamení nevšední hodnoty, že znak i vlajka slouží ku prospěchu obce jako součást sebevědomí, hrdosti a zdravého patriotismu občanů v ní žijících.


Věřme, že tímto krokem byl položen základ k tradici, která ve svém trvání překoná svou dobu a bude i nadále svědkem rozkvětu obce, její prosperity a života dobrých lidí.

Obec

Rozhledny, vyhlídky

rozhledny_logofacebook

Projekt

banner

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Albrechtice
v Jizerských horách

Mohlo by Vás zajímat

Rozhledna Kaplička výhled na kostel Kaplička